Skip to main content

Competitief festival

Er is een vakkundige jury aanwezig die de muzikale kwaliteiten beoordeelt. Hierbij wordt rekening gehouden met het creatief omgaan met eigen mogelijkheden van het koor. Verder wordt er op het totaal programma van de vereniging gejureerd. Het is de koren niet verplicht, maar de kans op winnen is groter wanneer er een stuk gezongen wordt waarbij een solist, duo, trio of kwartet door het koor begeleid wordt. De rest van het programma is vrij, en er is 20 minuten tijd.

Er is geen publieksjury, het gaat om de muziek die gebracht wordt. Voor de stimulering zijn er prijzen te winnen.  De winnaar ontvangt € 150,00 en deelname aan het Galaconcert van Femuza  in juni in Theater Sneek. Voor de bekostiging worden deelnamekosten in rekening gebracht. De verenigingen betalen €15,00 per vereniging. Er is één prijs te winnen, de jury legt uit waarom voor deze vereniging gekozen is, er hoeven geen punten bekend gemaakt te worden. Wel krijgen alle verenigingen een kritisch verslag.

  • Het is voor deelnemende verenigingen niet verplicht deel te nemen aan het competitieve deel van van het festival. Deelnemers strijden in dat geval niet mee om winnaar te worden van het festival en te mogen spelen tijdens het galaconcert van Femuza in Theater Sneek, maar krijgen wel, net als de andere deelnemende vereningen, een beoordelend verslag van de jury.
  • In het kader van de nieuwe privacywet, de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), wijzen we deelnemers erop dat van alle activiteiten die door Femuza georganiseerd worden foto’s en/of video’s gemaakt (kunnen) worden. Dit beeldmateriaal gebruiken we voornamelijk om verslag te doen van de activiteiten op diverse (eigen) (sociale)media(kanalen). Houdt u hier alstublieft rekening mee.
  • Om er zeker van te zijn dat deelnemers mogen deelnemen aan het festival, is het van belang dat zij het inschrijfgeld uiterlijk een dag voorafgaand aan het festival betaald hebben aan Femuza. Wanneer de betaling van het inschrijfgeld op dat moment nog niet voldaan is, kan de betreffende vereniging uitgesloten worden van deelname aan het festival.