Zangvereniging Plaats Website
Halleluja Arum Contactadres
It Lytskoar Baard Contactadres
St. Cecilia Blauwhuis Contactadres
Vocaal Ensemble Eljakim Bolsward www.eljakim-bolsward.nl
Con Amore Musica Bolsward www.conamoremusica.nl
Zangvereniging Exmorra Exmorra Contactadres
Doarpssang ta Gods Eare Ferwoude Contactadres
St. Ceciliakoor Heeg Contactadres
Ons Genoegen Heeg Contactadres
Willekoar Heeg Contactadres
Koar Fjouwerlûd Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum Contactadres
Majim Koudum www.majim.nl
Vox Humana Koudum Contactadres
Nocht en wille Lollum Contactadres
Zanggroep Forte Makkum Contactadres
Samar Makkum Contactadres
Nije Moed Oosthem Contactadres
Top en Twelsjongers Oppenhuizen Contactadres
Sjongersnocht Oudega (SWF) Contactadres
Hallelujah Parrega www.parregea.nl
De Lofstem Schettens www.schettens-longerhouw.nl
Martens cantorij Scharnegoutum www.martenscantorij.nl
Cantorij Instemming Sneek Contactadres
Kommer en kwel Oppenhuizen Contactadres
Lytse Kreft Tersoal Contactadres
Kerkkoor Tjerkwerd - Dedgum Tjerkwerd - Dedgum Contactadres
Scheppingsgave Witmarsum Contactadres
It Woldinghekoor Wons Contactadres
Cantabile Uitwellingerga Contactadres
St. Cecilia Koor Woudsend Contactadres
Om'e Nocht Woudsend Contactadres
De Pôllesjongers Woudsend www.pollesjongers.nl
De Reinbôge Woudsend Contactadres
Laus Deo Workum www.lausdeoworkum.nl