Skip to main content

Welkom bij Femuza

De overkoepelende organisatie voor muziek- en zangverenigingen
binnen de gemeente Súdwest-Fryslân.

Jeugdkorpsenfestival 11 februari 2023

Veel animo voor Jeugdkorpsenfestival Femuza

 

IJLST – Aan het Jeugdkorpsenfestival van Femuza op 11 februari doen maar liefst twaalf jeugdorkesten mee. Femuza is de Federatie van Muziek en Zang in de Gemeente Súdwest-Fryslân.

 

Het festival begint om 13.00 uur en vindt plaats in MFC De Utherne in IJlst. Alle jeugdorkesten brengen een programma van 20 minuten en worden beoordeeld door vakjurylid Ido Gerard Kempenaar. De jury wijst een winnaar aan en het beste jeugdorkest van een vereniging aangesloten bij Femuza wint een optreden tijdens het Galaconcert van de Federatie op 2 juni in Theater Sneek. Het programma is als volgt:

 

13:00 De Notenkrakers Oudega (SWF) – Yvonne Galama

13:25 De Notenbrijbekken Workum – Jan Hibma 

13:50 Muziekmaatjes IJlst/Heeg/Sneek – Ellis Nijdam

14:15 On The Move Sneek – Tseard Verbeek

14:40 Nij Kabaal Blauwhuis/Tjerkwerd/Parrega – Jeanette Valkema

15:05 Tusken de Noaten IJlst/Heeg – Ellis Nijdam

15:30 Pauze

15:50 De Muzykmaten Wijckel/Sleat – Jeanette Valkema

16:15 Notenkrakers CMV Hallelujah Makkum – Nynke Jaarsma

16:40 B-orkest CMV Advendo Franeker – Siemen Hoekstra

17:05 Jong Excelsior Nijland – Jan Hibma

17:30 B-orkest Jouster Fanfare – Siemen Hoekstra

17:55 Excelsior XS Schraard – Fenny Haagsma

18:20 Afsluiting en uitslag