Jeugd

Het binden en boeien van jonge muzikanten is een belangrijk speerpunt voor Femuza en daarmee voor de toekomst van de (blaas)muziek.

Femuza organiseert elk jaar diverse activiteiten gericht op verschillende leeftijdscategorieën, zoals: het Jeugdkorpsenfestival, Dyn Poadium en de Jeugdstudiedag.

Playin,

Ieder jaar organiseert Femuza op ‘derde Kerstdag’ (27 december) een play-in (studiedag) voor alle geïnteresseerde muzikanten. Aan deze studiedag kunnen alle jongeren en (jeugd)leden van uw vereniging deelnemen om een dag lang met z’n allen te repeteren en muziek te maken. Onder leiding van verschillende docenten/dirigenten zal er gerepeteerd worden op muziek in verschillende groepen (zie hieronder). Aan het eind van de (mid)dag is er een presentatieconcertje, waarvoor familie en andere belangstellenden van harte uitgenodigd zijn.

Er zijn verschillende groepen tijdens de studiedag, waar uw (jeugd)leden aan deel kunnen nemen:

1. Een groep voor beginnende blazers;
2. Een groep voor gevorderde blazers;
3. Een groep voor slagwerkers.

Bij de blazers wordt gewerkt met beginners en gevorderden. De beginnersgroep is voor muzikanten die nog geen diploma hebben. De gevorderde groep is voor muzikanten vanaf diploma A. Voor slagwerk is er één groep, om kennis te maken met de verschillende aspecten van slagwerk.

Nije Noaten Parrega

Marten Miedema

Muzykmaten Wijckel

Jeanette Valkema

De Notenkrakers Oudega SWF

Yvonne Galama

De Notenbrijbekken Workum

Guus Pieksma

Koperkabaal Blauwhûs

Roelof Bakker

Jong Excelsior Nijland

Willy Krol

Jong XS Schraard

Fenny Haagsma

Trijeklank Heeg/Hommerts/Jutrijp

Fenny Haagsma

Jong Oranje

Bolsward

Christelijke muziekvereniging Wilhelmina Easterein

Joke Krist

De Notenkrakers Makkum

Nynke Jaarsma

De Muzykmaten Sleat/Wyckel

Jeanette Valkema

Mixorkest Súdwest Súdwest Fryslân

Guus Pieksma

JAMM Arum

Yvonne Galama

Excelsior XS Schraard

Fenny Haagsma

De Toansetters Tjerkwerd

Almer Zijlstra

Tusken de Noaten IJlst

Ellis Nijdam

Dinsdag 27 december 2022 organiseerde Femuza samen met Himalaya Music een studiedag voor jeugdige HaFaBra-muzikanten in De Utherne in IJlst.