Jeugdstudiedag

Vul het inschrijfformulier in en meld u aan voor de Studiedag.

Ik wil mij aanmelden voor de Studiedag.
Maak een selectie.
Typ hier uw naam.
Typ hier uw adres.
Typ hier uw postcode.
Typ hier uw woonplaats.
Typ hier uw telefoonnummer.
Typ hier uw e-mailadres.
Maak een selectie.
Typ hier het instrument wat u bespeelt.
Maak een selectie.
Type hier uw dieet.
Typ hier de naam van de vereniging waar u lid van bent.
Type hier de plaats van de vereniging.

Femuza hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij houden ons aan de geldende wet- en regelgeving. Wij verwerken uw gegevens ten behoeve van de communicatie aangaande de verschillende activiteiten van Femuza waarvoor u uzelf en/of uw (jeugd)orkest en/of uw (jeugd)leden heeft aangemeld. Wij bewaren uw gegevens een jaar na de editie van de betreffende activiteit waarvoor u uzelf en/of uw (jeugd)orkest en/of uw (jeugd)leden zich heeft aangemeld. Daarna worden uw persoonsgegevens vernietigd. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is en blijft. Zonder uw toestemming zullen wij geen persoonsgegevens aan derden verstrekken. Met uw inschrijving geeft u Femuza toestemming tot openbare publicatie van beeldmateriaal van u uzelf en/of uw (jeugd)orkest en/of uw (jeugd)leden. Hieronder vallen onder andere, doch niet uitsluitend, foto's en video-opnames. In geval van bezwaar kunt u zich tot het secretariaat wenden, waarna wij het betreffende (video)beeldmateriaal zullen verwijderen. Indien u vragen hebt over bovenstaande, kunt u contact opnemen met het secretariaat.