Vul het inschrijfformulier in en meld u aan voor het Muziekfestival. Inschrijven kan tot 6 weken voor het Muziekfestival.

HaFaBra festival
Vul hier de contactinformatie in van de contactpersoon (meestal secretariaat).

 

“We willen benadrukken dat we deelnemers inplannen op basis van programmeringen van eerdere edities van het muziekfestival. Met andere woorden: we houden rekening met het feit of deelnemers tijdens eerdere edities (doorgaans) waren ingedeeld in het middag- of avondprogramma. Een en ander betreffende de indeling en het programma hangt vanzelfsprekend ook af van het aantal deelnemers dat tijdens het muziekfestival zal optreden.”

Femuza hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij houden ons aan de geldende wet- en regelgeving. Wij verwerken uw gegevens ten behoeve van de communicatie aangaande de verschillende activiteiten van Femuza waarvoor u uzelf en/of uw (jeugd)orkest en/of uw (jeugd)leden heeft aangemeld. Wij bewaren uw gegevens een jaar na de editie van de betreffende activiteit waarvoor u uzelf en/of uw (jeugd)orkest en/of uw (jeugd)leden zich heeft aangemeld. Daarna worden uw persoonsgegevens vernietigd. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is en blijft. Zonder uw toestemming zullen wij geen persoonsgegevens aan derden verstrekken. Met uw inschrijving geeft u Femuza toestemming tot openbare publicatie van beeldmateriaal van u uzelf en/of uw (jeugd)orkest en/of uw (jeugd)leden. Hieronder vallen onder andere, doch niet uitsluitend, foto's en video-opnames. In geval van bezwaar kunt u zich tot het secretariaat wenden, waarna wij het betreffende (video)beeldmateriaal zullen verwijderen. Indien u vragen hebt over bovenstaande, kunt u contact opnemen met het secretariaat.