Vul het inschrijfformulier in en meld u aan voor het Solistenconcours. Inschrijven kan t/m dinsdag 14 januari 2020

Let op na deze datum is dit formulier offline dus wees op tijd, en stuur je muziekstukken mee voor de pianist van de organisatie anders wordt je inschrijving niet mee genomen.

Inschrijfformulier Solistenconcours 08-02-2020

Solistenconcours

Vul hier de informatie in over het muziekstuk.

Vul hier de informatie in over de samenstelling en eventuele begeleiding.

Bestandsnaam    
Bestanden toevoegen
Opps. Still on dinosaur technology? Time to update

Femuza hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij houden ons aan de geldende wet- en regelgeving. Wij verwerken uw gegevens ten behoeve van de communicatie aangaande de verschillende activiteiten van Femuza waarvoor u uzelf en/of uw (jeugd)orkest en/of uw (jeugd)leden heeft aangemeld. Wij bewaren uw gegevens een jaar na de editie van de betreffende activiteit waarvoor u uzelf en/of uw (jeugd)orkest en/of uw (jeugd)leden zich heeft aangemeld. Daarna worden uw persoonsgegevens vernietigd. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is en blijft. Zonder uw toestemming zullen wij geen persoonsgegevens aan derden verstrekken. Met uw inschrijving geeft u Femuza toestemming tot openbare publicatie van beeldmateriaal van u uzelf en/of uw (jeugd)orkest en/of uw (jeugd)leden. Hieronder vallen onder andere, doch niet uitsluitend, foto's en video-opnames. In geval van bezwaar kunt u zich tot het secretariaat wenden, waarna wij het betreffende (video)beeldmateriaal zullen verwijderen. Indien u vragen hebt over bovenstaande, kunt u contact opnemen met het secretariaat.