Doel van de federatie is het bevorderen van de muziekbeoefening door amateurs in de ruimste zin van het woord en het behartigen van de belangen van de aangesloten verenigingen daar waar mogelijk is.

Muziek maken is nog steeds een geweldige mooie hobby die door vele mensen op diverse niveaus beoefend wordt. Muziek wordt geoefend door het kunstzinnig ritmisch ordenen van klanken die door mensen worden geproduceerd door middel van de stem en een verscheidenheid aan instrumenten. Femuza wil dit ondersteunen door het organiseren van diverse activiteiten in de gemeente.
 
Wij hopen dat met deze website de informatie over en naar de verenigingen geoptimaliseerd is. Suggesties en opmerkingen zijn uiteraard altijd van harte welkom.

Ontstaan

Femuza is opgericht op 1 januari 2012 en is een overkoepelend orgaan voor de muziekverenigingen en zangverenigingen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Femuza is ontstaan uit de voormalige federaties van Muziek- en Zangverenigingen in Wûnseradiel en in Wymbritseradiel.

Doel van de federatie is het bevorderen van de muziekbeoefening door amateurs in de ruimste zin van het woord en het behartigen van de belangen van de aangesloten verenigingen daar waar mogelijk is. Femuza is ook een aanspreekpunt voor de gemeente Súdwest-Fryslân betreffende de zaken op het gebied van cultuurbeleid.

Bestuur

Jeffry Frikken

Secretaris

Gerlof Otter

Penningmeester

Willem Veninga

Sjoerd van der Veen