Doel van de federatie is het bevorderen van de muziekbeoefening door amateurs in de ruimste zin van het woord en het behartigen van de belangen van de aangesloten verenigingen daar waar mogelijk is.

Muziek maken is nog steeds een geweldige mooie hobby die door vele mensen op diverse niveaus beoefend wordt. Muziek wordt geoefend door het kunstzinnig ritmisch ordenen van klanken die door mensen worden geproduceerd door middel van de stem en een verscheidenheid aan instrumenten. Femuza wil dit ondersteunen door het organiseren van diverse activiteiten in de gemeente.
 
Wij hopen dat met deze website de informatie over en naar de verenigingen geoptimaliseerd is. Suggesties en opmerkingen zijn uiteraard altijd van harte welkom.

Ontstaan

Femuza is opgericht op 1 januari 2012 en is een overkoepelend orgaan voor de muziekverenigingen en zangverenigingen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Femuza is ontstaan uit de voormalige federaties van Muziek- en Zangverenigingen in Wûnseradiel en in Wymbritseradiel.

Doel van de federatie is het bevorderen van de muziekbeoefening door amateurs in de ruimste zin van het woord en het behartigen van de belangen van de aangesloten verenigingen daar waar mogelijk is. Femuza is ook een aanspreekpunt voor de gemeente Súdwest-Fryslân betreffende de zaken op het gebied van cultuurbeleid.

Bestuur

Voorzitter

Hans Buren

Hans Buren  is al jaren bestuurlijk actief in de HaFaBra-sector. Hij is momenteel betrokken bij Stichting Survento Fanfare Festival. In het verleden was hij als bestuurder betrokken bij Stichting Frysk Fanfare Festival, Stichting Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen, Femuza, Eendracht Maakt Macht Oudega (SWF) en Brassband Halleluja Menaam. Als muzikant is Hans actief bij o.a. het Frysk Fanfare Orkest en E.M.M. Oudega (SWF)

Secretaris

Jellie Corbée

Jellie Corbée is al jarenlang bestuurlijk actief binnen verschillende muziekverenigingen en organisaties. De leden van Femuza kunnen haar vooral kennen als organisator van het solistenconcours, waar ze al jarenlang bij betrokken is. Maar ook binnen onder andere CMV Concordia IJlst en het Frysk Harmony Orkest is Jellie bestuurlijk actief (geweest). Jellie speelt euphonium bij CMV Concordia IJlst.

Sjoerd van der Veen

Sjoerd van der Veen is gepensioneerd muziekdocent en koordirigent. Hij heeft als consulent muziek gewerkt in het basisonderwijs, bij de afdeling amateurmuziek van Keunstwurk en als docent muziek op de Pabo.

Op dit moment is hij koordirigent van de Martens Cantorij in Scharnegoutum en bij de Antoniusparochie, locatie Heeg. Hij maakt sinds 2019 deel uit van het Femuza bestuur.