Skip to main content

Welkom bij Femuza

De overkoepelende organisatie voor muziek- en zangverenigingen
binnen de gemeente Súdwest-Fryslân.

Galaconcert Femuza vrijdag 15 juni in Theater Sneek

Aanstaande vrijdag 15 juni organiseert de Federatie voor Muziek- & Zangverenigingen in de gemeente Súdwest-Fryslân (Femuza) in Theater Sneek haar jaarlijkse galaconcert. Daaraan doen alle winnaars mee die het afgelopen seizoen de diverse festivals voor muziek- en zangverenigingen, jeugdkorpsen en solisten wonnen.

 

In het najaar van 2017 won koor Eljakim uit Bolsward het zangfestival, waarmee het koor de eerste deelnemer aan het galaconcert was. Na afloop van het jeugdkorpsenfestival in januari kwam jeugdorkest Koperkabaal Blauwhuis als winnaar uit de bus en de jury van het solistenconcours benoemde sopraansaxofoniste Hilde Veninga tot winnaar van die wedstrijd. Bij het muziekfestival in april deed de jury een bijzondere uitspraak: ze riepen fanfare Nij Libben uit Witmarsum uit tot winnaar van het festival, en deden verder een eervolle vermelding aan het slagwerkensemble van Oranje Bolsward. Dat leidde ertoe dat de jury zowel fanfare Nij Libben als het slagwerkensemble van Oranje uitnodigde voor deelname aan het galaconcert. Het programma van het galaconcert op vrijdag 15 juni ziet er als volgt uit:

 

  1. Slagwerkensemble C.M.V. Oranje Bolsward;
  2. Koor Eljakim uit Bolsward;
  3. Soliste Hilde Veninga op sopraansaxofoon;
  4. Jeugdorkest Koperkabaal Blauwhuis;
  5. Fanfare Nij Libben Witmarsum.

galaconcert wordt georganiseerd in Theater Sneek (adres: Westersingel 28), vangt aan om 19:45 uur en is gratis te bezoeken (na afloop van het concert wordt een collecte gehouden). U bent van harte uitgenodigd het galaconcert bij te wonen. Op de foto (door: Jeroen van der Kallen) het galaconcert van vorig jaar.