Skip to main content

Korpsenfestival

2023

18 maart 2023 De Mande Nijland
juryleden Bienze IJlstra en Rob Goorhuis.
Het complete programma in pdf

 1. KMF Concordia , De Gaastmar,
  o.l.v. Guus Pieksma (4de divisie, 33 leden)
 2. Fanfare Blauwhuis, Blauwhuis,
  o.l.v. Roelof Bakker (5de divisie, 33 leden)
 3. Harmonie Sneek en Excelsior Scharnegoutum, 
  o.l.v. Arend Gerds (3de divisie, 48 leden)
 4. CMV Excelsior, Schraard, 
  o.l.v. Thom Zigterman (1e divisie, 45 leden)
 5. Brassband Crescendo Workum
  o.l.v. Ellis Nijdam (4de divisie, 28 leden)
 6. CMV Wubbenus Jacobs, Arum
  o.l.v. Arjen Steur (3de divisie, 29 leden)
 7. Eensgzindheid , Tjerkwerd  (Winnaars van dit Festival)
  o.l.v. Jeanette Valkema (4de divisie, 30 leden)
 8. Nij Libben, Witmarsum
  o.l.v. Andries Kramer (4de divisie, 32 leden)
 9. Concordia Joure, Joure
  o.l.v. Tseard Verbeek (3de divisie, 50 leden)
 10. Stadsfanfare Bolsward, Bolsward
  o.l.v. Piet van der Heide (4de divisie, 30 leden)
 11. CMV Studio, It Heidenskip
  o.l.v. Marten Miedema (3de divisie, 29 leden)
 12. CMV Excelsior, Parrega
  o.l.v.  Marten Miedema (5de divisie, 24 leden)
 13. Stedelijk Muziekkorps Sneek
  o.l.v. Tseard Verbeek (2de divisie, 55 leden)
 14. Harmonieorkest Euphonia, Wommels
  o.l.v. Ronald Slager (2de divisie, 45 leden)

De foto's staan in het menu onder het kopje Muziekverenigingen

2022

12 maart 2022 in de Mande te Nijland
Jurering: Rob Goorhuis en Durk Lautenbach

Fanfare Eensgezindheid Tjerkwerd - Jeanette Valkema
Fanfare Eendracht Maakt Macht - Oudega (Súdwest Fryslân)) - Jaap Musschenga
Stadsfanfare Bolsward - Piet van der Heide winnaars
Excelsior Schraard - Thom Zigterman
Streekharmonie Concordia Balk - Arjen Steur
Harmonie Sneek / Muziekvereniging Excelsior Scharnegoutum - Arend Gerds
Ezg Hommerts-Jutrijp - Jan Hibma
Brassband Crescendo Workum - Guus Pieksma
Cmv Excelsior Parrega - Marten Miedema
CMV Excelsior Nijland - Jan Hibma
Harmonieorkest Euphonia Wommels - Tjeerd Barkmeijer

 

2019

23 maart 2019 MFC de Utherne IJlst
Jury: Rob Goorhuis, Durk Lautenbach

1. Fanfare C.M.V. Oranje Bolsward, o.l.v. Arjen Steur
2. Fanfare C.M.V. Concordia Gaastmeer, o.l.v. Guus Pieksma
3. Fanfare Excelsior Schraard, o.l.v. Thom Zigterman
4. Fanfare C.M.V. Wubbenus Jacobs Arum, o.l.v. Arjen Steur
5. Fanfare Nij Libben Witmarsum, o.l.v. Andries Kramer
6. Fanfare C.M.V. Hosanna Wons, o.l.v. Roelof Bakker
7. Fanfare C.M.V. Harmonie Sneek, o.l.v. Arend Gerds
8. Fanfare C.M.V. Wilhelmina Easterein, o.l.v. Anne van den Berg Winnaar
9. Fanfare C.M.V. Excelsior Nijland, o.l.v. Tseard Verbeek
10. Harmonie C.M.V. Excelsior Parrega, o.l.v. Marten Miedema
11. Fanfare Blauwhuis, o.l.v. Roelof Bakker
12. Fanfare C.M.V. Studio It Heidenskip, o.l.v. Marten Miedema
13. Brassband Crescendo Workum, o.l.v. Guus Pieksma
14. A-slagwerkensemble C.M.V. Oranje Bolsward, o.l.v. Roel Jan Jongsma Eervolle vermelding


2018

7 april 2018

 1. Fanfare Eensgezindheid Tjerkwerd;
 2. Fanfare C.M.V. De Lytse Sudwesthoeke Stavoren-Warns e.o.;
 3. Harmonie C.M.V. Hallelujah Makkum;
 4. Fanfare Nij Libben Witmarsum; winnaar
 5. Het B-slagwerkensemble van C.M.V. Oranje Bolsward;
 6. Het A-slagwerkensemble van C.M.V. Oranje Bolsward;
 7. Harmonie C.M.V. Excelsior Parrega;
 8. Fanfare Excelsior Scharnegoutum;
 9. Fanfare Nij Libben Koudum;
 10. Brassband Crescendo Workum;
 11. Fanfare C.M.V. Excelsior Nijland;
 12. Fanfare Blauwhuis;
 13. Fanfare C.M.V. Concordia IJlst;
 14. Fanfare Excelsior Schraard.

 

Jeugdkorpsenfestival

2023

11 februari 2023 in MFC de Utherne te IJlst

 1. De Notenkrakers - Oudega SWF - o.l.v. Yvonne Galama
 2. De Notenbrijbekken - Workum - o.l.v. Jan Hibma   "winnaars"
 3. Muziekmaatjes - IJlst/Heeg - o.l.v. Ellis Nijdam
 4. On the Move - Sneek - o.l.v. Tseard Verbeek
 5. Nij Kabaal- Blauwhuis/Tjerkwerd/Parrega - o.l.v. Jeanette Valkema
 6. Tusken de Noaten - IJlst/Heeg - o.l.v. Ellis Nijdam
 7. De Klinkende Beantsjes/De Muziekmaten - Koudum,Wyckel, Sleat - o.l.v. Jeanette Valkema
 8. Notenkrakers - Makkum - o.l.v. Nynke Jaarsma
 9. B-orkest CMV Advendo - Franeker - o.l.v. Siemen Hoekstra
 10. Jong Excelsior - Nijland - o.l.v. Jan Hibma
 11. B-orkest Jouster Fanfare - Joure - o.l.v. Siemen Hoekstra
 12. Schraard XS -  Schraard - o.l.v. Fenny Haagsma

Jurering: Ido Gerard Kempenaar


IJLST – Maar liefst twaalf jeugdorkesten namen op 11 februari 2023 deel aan het Jeugdkorpsenfestival van Femuza. In vergelijking met vorig was dit een verdubbeling en voor muziekverenigingen lijkt een trendbreuk aanstaande.

Het was een prachtige middag in De Utherne in IJlst met mooie en creatieve optredens. Jurylid Ido Gerard Kempenaar riep De Notenbrijbekken uit Workum uit tot winnaar van het festival. De Notenbrijbekken is het jeugdorkest van Crescendo Workum en stond onder leiding van Jan Hibma. Hilda Koopmans-Walinga nam ontroerd de trofee in ontvangst. “Dit is het resultaat van nooit opgeven, ook niet als het even tegenzit met jeugdwerving en projecten, maar steeds maar blijven proberen. In Coronatijd zijn het eigenlijk mijn kinderen geworden omdat ik zo graag wilde dat de kinderen muziek bleven maken, al was het bij mij thuis”.

Ido Gerard Kempenaar lichtte zijn keuze toe: De Notenbrijbekken deden het vooral op eigen kracht en gezien de relatief korte tijd dat dit orkest samen muziek maakt, deden de Workumers dit heel goed. Hij noemde alle deelnemende orkesten winnaars en moedigde de jeugd aan vooral door te gaan met samen muziek maken, want volgens hem is dat een van de mooiste dingen die er is. Verder viel op dat het aantal deelnemende orkesten het dubbele was in vergelijking met vorig jaar en dat in plekken waar jeugdorkesten verdwenen waren er weer nieuwe zijn opgericht. Femuza-voorzitter Hans Buren: “Samen muziek maken is te leuk om niet interessant te zijn voor jeugd. Dit is wat voorop moet staan; het is gewoon leuk. De jeugdige muzikanten zijn de artiesten, voor hen zat de zaal bijna de hele middag zo goed als vol.”

Femuza is de Federatie van Muziek en Zang in de Gemeente Súdwest-Fryslân. Foto: Femuza (Sjoerd de Vries)

2022

12 februari 2022 in MFC de Utherne te IJlst

C-orkest CMV Advendo Franeker o.l.v. Siemen Hoekstra
Nije Noaten Parrega o.l.v. Marten Miedema
Muzykmaten Wijckel o.l.v. Jeanette Valkema winnaars
De Notenkrakers Oudega SWF o.l.v. Yvonne Galama
B-orkest CMV Advendo Franker o.l.v. Siemen Hoekstra
De Notenbrijbekken Workum o.l.v. Guus Pieksma

Jurering: Almer Zijlstra

 

 

2020

18 januari in De Mande te Nijland

“Koperkabaal” uit Blauhús onder leiding van dirigent Roelof Bakker

Jurering: Meine Verbeek

2019

2019-01-19 Jeugdfestival De Mande te Nijland

Christelijke muziekvereniging Wilhelmina Easterein o.l.v. Joke Krist
De Notenkrakers Makkum o.l.v. N. Jaarsma winnaars
Koperkabaal Blauwhuis o.l.v. Roelof Bakker
de Muzykmaten Sleat / Wyckel o.l.v. Jeanette Valkema
Mixorkest Súdwest Súdwest Fryslân o.l.v. Guus Pieksma
JAMM Arum o.l.v. Yvonne Galema
Excelsior XS Schaard o.l.v. Fenny Haagsma
De Toansetters Tjerkwerd o.l.v. Almer Zijlstra
Tusken de Noaten IJlst o.l.v. Guus Pieksma

Juri: Sijtze van der Hoek uit Veenhuizen

2018

20 Januari 2018

Jong Excelsior Nijland o.l.v Willy Krol
JAMM Arum o.l.v. Yvonne Galema
Tusken de Noaten IJlst o.l.v. Guus Pieksma
De Toansetters Tjerkwerd o.lv. Almer Zijlstra
Jong XS Schraard o.l.v. Fenny Haagsma
De Notenkrakers Oudega SWF o.l.v. Arjen Steur
de Musykmaten Sleat/Wyckel o.l.v. Jeanette Valkema
Trijeklank Heeg / Hommerts / Jutrijp o.l.v. Fenny Haagsma
Koperkabaal Blauwhuis o.l.v. Roelof Bakker winnaar
Excelsior XS Schraard o.l.v. Fenny Haagsma

2017

2017-01-21

Mfc It Harspit Oppenhuizen

Tusken de Noaten IJlst o.l.v. Guus Pieksma
Melodia Wijckel o.l.v. Jeanette Valkema
Excelsior XS Schraard o.l.v. Fenny Haagsma
De Notenkrakers Oudega SWF o.l.v. Yvonne Galema
CMV Jong Excelsior NIjland o.l.v. Willy Krol
Jong XS Schraard o.l.v. Fenny Haagsma
Jong Oranje Bolsward o.l.v. Harm Bosma
Toansetters Tjerkwerd o.l.v. Almer Zijlstra
Trijeklank Heeg/Jutrijp/Hommerts o.l.v. Fenny Haagsma
Koperkabaal Blauwhuis o.l.v Roelof Bakker
Oranje (jeugd slagwerkensemble) Bolsward o.l.v. Martijn Oostra
JAMM! Arum o.l.v. Yvonne Galema

 

Dyn Poadium

2023

2023-04-22 Atrium Sneek

Jury : Siemen Hoekstra en Christiaan van der Weij
Pianisten: Mariette Hornsveld, Bert Liefers, Yvonne Boekema

De 12-jarige Isa van Vugt uit Hommerts was zaterdag de winnaar van het Solistenconcours Dyn Poadium dat gehouden werd in De De Noorderkerkzaal van Kunstencentrum Atrium. De jury beloonde haar optreden met maar liefst 93,5 punten, waardoor zij de hoogste score van de dag kreeg.

Categorie t/m 12 jaar:

 1. 93,50 punten - Isa van Vugt, trombone
 2. 86,50 punten - Eline de Boer, sopraansaxofoon
 3. 86,00 punten – Jette Baarda, bugel
  2023 04 22 dyn poadium 239 130 100 80 c 2023 04 22 dyn poadium 238 130 100 80 c image 130 100 80 c

Categorie 13 t/m 15 jaar:

 1. 93,00 punten - Anna Elisabeth Verbeek, hoorn
 2. 92,75 punten – Pieter de Boer, marimba
 3. 90,75 punten – Steijn van der Werf, piano

2023 04 22 dyn poadium 245 130 100 80 c 2023 04 22 dyn poadium 244 130 100 80 c 2023 04 22 dyn poadium 243 130 100 80 c 


Ensembles:

 1. 86,75 punten – Slagwerksextet Oranje Bolsward
 2. 84,00 punten – Elske van der Wal (bugel) en Errit Sjoerd Yntema (bugel)
 3. 82,50 punten - Hilde de Jager (euphonium) en Piet de Jager (besbas)

2023 04 22 dyn poadium 242 130 100 80 c foto 2023 04 22 dyn poadium 240 130 100 80 c


Categorie 16+:

 1. 91,00 punten – Bente Miedema, dwarsfluit
 2. 90,75 punten – Evanna Boonstra, dwarsfluit
 3. 88,75 punten – Berber Talma, dwarsfluit

2023 04 22 dyn poadium 247 130 100 80 c   2023 04 22 dyn poadium 246 130 100 80 c 2023 04 22 dyn poadium 246 130 100 80 c


alle foto's
 de complete uitslag 

Filmopname

2022

2022-03-26 Gasthuiskerk, Bolsward
Complete uitslag in pdf

Categorie t/m 12 jaar:
1. 93,00 punten - Isa van Vugt, trombone
2. 92,00 punten - Eline de Boer, sopraansaxofoon
3. 84,00 punten - Siebren de Jong, altsaxofoon
img 8742 3266 130 100 80 c img 8737 3265 130 100 80 c img 8729 3264 130 100 80 c


Categorie 13 t/m 15 jaar:
1. 92,00 punten - Anna Elisabeth Verbeek, hoorn
2. 90,00 punten - Evanna Boonstra, dwarsfluit
3. 88,00 punten - Wietske Baarda, trompet

img 8755 3269 130 100 80 c

  img 8749 3268 130 100 80 c img 8746 3267 130 100 80 c


Ensembles:
1. 86,00 punten - Lyanne Jongsma (dwarsfluit) en Anneleen Versteeg (piano)
2. 85,00 punten - Wietske Baarda (trompet), Anna Elisabeth Verbeek (hoorn) en Hylkje Hoekstra (altsaxofoon)
3. 84,00 punten - Hilde de Jager (euphonium) en Piet de Jager (besbas)

img 8835 3272 130 100 80 c img 8833 3271 130 100 80 c img 8829 3270 130 100 80 c


Categorie 16+:
1. 89,00 punten - Anne-Marique Katsburg, hobo
2. 88,50 punten - Bente Miedema, dwarsfluit
3. 88,00 punten - Lara Grijpstra, piano
img 8851 3275 130 100 80 cimg 8843 3274 130 100 80 cimg 8840 3273 130 100 80 c


Winnaar wisselbeker: Isa van Vugt, trombone, 93 punten

Jury: Sipko Feikens en Jannie Reijenga
Presentatie: Tietske Folkertsma
Pianisten: Mariette Hornsveld, Ludwin Hiemstra en Yvonne Boekema

 

2021

Categorie t/m 12 jaar:
1. 88,00 punten: Jesse Elkerbout, Franeker, altsaxofoon;
2. 87,00 punten: Eline de Boer, Schettens, sopraansaxofoon;
3. 83,00 punten: Siebren de Jong, Parrega, altsaxofoon.

Categorie 13 t/m 15 jaar:

1. 91,00 punten: Wietske Baarda, Oudega SWF, trompet;
2. 90,00 punten: Anna Verbeek, Oudega SWF, waldhoorn;
3. 85,50 Jolijn Althuisius, Franeker, klarinet.

Categorie 16+:
1. 93,00 punten: Bente Miedema, Workum, dwarsfluit;
2. 91,50 punten: Lyanne Jongsma, Workum, dwarsfluit;
3. 91,00 punten: Anne-Marique Katsburg, Makkum, hobo.


Winnaar wisselbeker: Bente Miedema, dwarsfluit, 93 punten

 

2020

Categorie t/m 11 jaar:
1. 45,50 punten: Eline de Boer, sopraansaxofoon;
2. 43,50 punten: Midas Meeuwise, piano.

Categorie 12 t/m 15 jaar:
1. 46,50 punten: Wietske Baarda, trompet;
2. 46,00 punten: Bente Miedema, dwarsfluit.

Categorie 16 jaar en ouder
1. 45,00 punten: Hilde Veninga, sopraansaxofoon;
2. 44,00 punten: Annemarije Bosch, trompet.

Categorie Ensembles:
1. 45,50 punten: Trio uit Oudega SWF: Anna, Hylkje en Wietske;
2. 45,00 punten: Ensemble van Excelsior Schraard: Wiebe, Baukje, Klaas, Cees, Anne, Almer en Geertje.

Winnaar wisselbeker: Wietske Baarda, trompet, 46,5 punten

2019

Categorie t/m 11 jaar:
1. 90,00 punten: Wietske Baarda, trompet;
2. 88,00 punten: Anna Elisabeth Verbeek, hoorn;

Categorie 12 t/m 15 jaar:

1. 88,40 punten: Bente Miedema, dwarsfluit;
2. 84,00 punten: Astrid Kappeyne van de Copello, altsaxafoon;

Categorie 16+:
1. 87,60 punten: Anna Verbeek, altsaxofoon;
2. 82,40 punten: Sanne Janzen, altsaxofoon;

Categorie Ensembles:

1. 85,00 punten: slagwerkkwartet Jeffry Frikken, Marijke Djurrema, Corrie Jansen en Eline Scheltinga;
2. 83,40 punten: duo Anneke Zeinstra (trompet) en Stefan Yska (bugel)

Winnaar wisselbeker: Wietske Baarda, trompet, 90 punten

2018

Categorie t/m 11 jaar:
1. 91,00 punten: Jesse Elkerbout (9 jaar) op altsaxofoon;
2. 90,00 punten: Wietske Baarda (10 jaar) op trompet.

Categorie 12 t/m 15 jaar:
1. 94,00 punten: Hilde Veninga (14 jaar) op sopraansaxofoon;
2. 91,50 punten: Bente Miedema (13 jaar) op dwarsfluit.

Categorie 16 jaar en ouder:
1. 96,00 punten: Gerbrich Greidanus (17 jaar) op euphonium;
2. 87,00 punten: Sjoerd Krol (16 jaar) op trompet.

Categorie Ensembles:
1. 90,00 punten: Marijke Djurrema, Corrie Jansen-Krol en Jeffry Frikken op Marimba;
2. 87,00 punten: Sanne Altena op trompet en Mariska Altena op bugel.

Winnaar wisselbeker: Gerbrich Greidanus, euphonium, 96 punten

Geplaatst voor een solo-optreden tijdens het Galaconcert van Femuza op 15 juni 2018 in Theater Sneek: Hilde Veninga Toelichting: winnares Gerbrich Greidanus woont buiten de gemeente en komt daardoor hier niet voor in aanmerking.

2017

Categorie t/m 11 jaar:
1. 87punten:Esther Stemerding (11 jaar) op Viool;
2. 86,5 punten: Elske van de Wal (10 jaar) op Bugel.*

Categorie 12 t/m 15 jaar:
1. 96,5 punten: Femke Galema (14 jaar) op Altsaxofoon;*
2. 91,5 punten: Hilde Veninga (13 jaar) op Sopraansax.

Categorie 16 jaar en ouder:
1. 89 punten: Amber Kwant (19 jaar) op Dwarsfluit;*
2. 88,5 punten: Gerbrich Greijdanus (16 jaar) op Euphonium.

Categorie Ensembles:
1. 94 punten: Anna Hoekstra, Femke Galama, Wil Witteveen en Margriet Dijkstra, Saxofoonkwartet;
2. 88,5 punten: Yvonne Galama en Trienke Abma, Duo op Bugel.

* automatisch deelname aan de ‘fulkaanCLASS’ en de Klank fan Fryslân of de Slach fan Fryslân

Verstrekte Silvercards voor deelname aan de ‘fulkaanCLASS’ en de Klank fan Fryslân of de Slach fan Fryslân(voor blazers en slagwerkers):
- Hilde Veninga, sopraansax
- Douwe van Netten, bugel
- Jorien van der Zande, altsaxofoon
- Joppe Schippers, drums
- Gerbrich Greijdanus, euphonium
- Aron de Jong, euphonium
- Irene Walinga, marimba

Winnaar wisselbeker: Femke Galema , Altsaxofoon, 96,5 punten