Competitief festival

Er is een vakkundig jury aanwezig die de muzikale kwaliteiten beoordeelt. Hierbij wordt rekening gehouden met het creatief omgaan met eigen mogelijkheden van het korps. Bv een vereniging die de bezetting niet compleet heeft maar toch op een mooie manier een concourswerk kan laten horen heeft evenveel kans op de prijs als degene die alles helemaal bezet heeft. Verder wordt er op het totaal programma van de vereniging gejureerd.

Als voorwaarde geldt dat er een concourswerk op het programma moet staan, verdere invulling staat vrij.

  • De 5e, 4e, en 3e divisie orkesten hebben tussen de 20 en 30 minuten de tijd (speeltijd inclusief changeren!).
  • De 2e en 1e divisie orkesten krijgen 30-40 minuten (speeltijd inclusief changeren!).

De winnaar ontvangt € 300,00 en deelname aan het Galaconcert van Femuza  in juni in Theater Sneek. Deelname aan het Galaconcert is voorbehouden aan verenigingen die lid zijn van Femuza. De jury legt uit waarom deze vereniging gekozen is. Er worden geen punten bekend gemaakt. De verenigingen krijgen wel allemaal een kritisch verslag mee van de vakjury.

Voor de bekostiging worden deelnamekosten in rekening gebracht. De verenigingen betalen als inleggeld € 30,00 per vereniging. Voor niet leden is dit € 50,00

  • Het is voor deelnemende verenigingen niet verplicht deel te nemen aan het competitieve deel van van het festival. Deelnemers strijden in dat geval niet mee om winnaar te worden van het festival en te mogen spelen tijdens het galaconcert van Femuza in Theater Sneek, maar krijgen wel, net als de andere deelnemende vereningen, een beoordelend verslag van de jury.
  • In het kader van de nieuwe privacywet, de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), wijzen we deelnemers erop dat van alle activiteiten die door Femuza georganiseerd worden foto’s en/of video’s gemaakt (kunnen) worden. Dit beeldmateriaal gebruiken we voornamelijk om verslag te doen van de activiteiten op diverse (eigen) (sociale)media(kanalen). Houdt u hier alstublieft rekening mee.
  • Om er zeker van te zijn dat deelnemers mogen deelnemen aan het festival, is het van belang dat zij het inschrijfgeld uiterlijk een dag voorafgaand aan het festival betaald hebben aan Femuza. Wanneer de betaling van het inschrijfgeld op dat moment nog niet voldaan is, kan de betreffende vereniging uitgesloten worden van deelname aan het festival.