Welkom bij Femuza

De overkoepelende organisatie voor muziek- en zangverenigingen
binnen de gemeente Súdwest-Fryslân.

Zeer geslaagde Jeugdstudiedag van Femuza

| Sjoerd de Vries | femuza-blog

IJlst – Op 3e Kerstdag, 27 december vond de jaarlijkse Jeugdstudiedag van Femuza plaats in IJlst. Deze dag wordt, traditie getrouw, georganiseerd tussen Kerst en Oud en Nieuw. 54 muzikanten hebben de hele dag gemusiceerd in drie groepen: beginners, gevorderden en een aparte groep slagwerkers, onder leiding van Roelof Bakker, Jan Hibma en Martijn Oostra. De meeste deelnemers zijn jongeren, maar het aantal ouderen neem gestaag toe, mede door de “Nieuw Talent” speelgroepen, die veel korpsen in de regio aanbieden voor senioren. De dag werd afgesloten met een eindpresentatie voor familie, vrienden en andere belangstellenden. De eerstkomende activiteiten van Femuza zijn het jeugdkorpsenfestival op 18 januari en het solistenconcours op 8 februari.

Notice: No Images or Galleries Found

  • Startpagina