Welkom bij Femuza

De overkoepelende organisatie voor muziek- en zangverenigingen
binnen de gemeente Súdwest-Fryslân.

Inschrijving voor Dyn Poadium in Sneek

Kunstencentrum Atrium en Femuza (de overkoepelende organisatie voor muziek- en zangverenigingen in de gemeente Súdwest-Fryslân) organiseren zaterdag 22 april de derde editie van Dyn Poadium.

Het jaarlijkse solistenconcours van de gemeente Súdwest-Fryslân vindt plaats in de de Noorderkerkzaal van Kunstencentrum Atrium.. Muzikanten kunnen zich tot zaterdag 25 maart opgeven voor een van de drie categorieën: Parade (beginners), Festival (vanaf A-diploma muziekschool) en Concours (met jury en prijzen). Het solistenconcours wordt al meer dan vijftig jaar georganiseerd door Femuza (Federatie van Muziek en Zang). Traditiegetrouw doen er veel Atrium-leerlingen aan mee. Sinds 2021 is het evenement een coproductie met het kunstencentrum. Het concours kreeg tegelijk een andere naam en een nieuwe opzet.

Drie categorieën Beginnende muzikanten doen mee aan de Parade en geven een kort optreden. De categorie Festival is voor muzikanten vanaf het A-diploma van een muziekschool. Zij spelen een solo- of ensemblestuk met begeleiding van een audio-opname en krijgen een verslag van de jury. De muzikanten die voor de punten en de prijzen gaan, komen uit bij het Concours. Het gaat onder meer om kandidaten voor het D-diploma, het hoogste muziekexamen op een muziekschool. Zij worden door een jury beoordeeld. Alle deelnemers ontvangen een oorkonde.
Aanmelden voor Dyn Poadium 2023 kan tot zaterdag 25 maart

Dyn Poadium

Vul hier de contactinformatie in.

Maak een selectie.
Typ hier de naam van de contactpersoon.
Typ hier de naam van de contactpersoon.
Typ hier het adres van de contactpersoon.
Typ hier de postcode van de contactpersoon.
Typ hier de woonplaats van de contactpersoon.
Typ hier het telefoonnummer van de contactpersoon.
Typ hier het e-mailadres van de contactpersoon.
Typ hier de postcode van de contactpersoon.
Van welke vereniging ben jij lid?
Wat is de plaats van uw vereniging?
Maak een selectie.
Vul hier de informatie in over het muziekstuk.
Typ hier het adres van de contactpersoon.
Maak een selectie.
Typ hier de titel van het muziekstuk
Vul hier de informatie in over de samenstelling en eventuele begeleiding.
Maak een selectie.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Typ hier de woonplaats van de contactpersoon.
Ongeldige invoer
Vul hier informatie in over de samenstelling.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Femuza hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij houden ons aan de geldende wet- en regelgeving. Wij verwerken uw gegevens ten behoeve van de communicatie aangaande de verschillende activiteiten van Femuza waarvoor u uzelf en/of uw (jeugd)orkest en/of uw (jeugd)leden heeft aangemeld. Wij bewaren uw gegevens een jaar na de editie van de betreffende activiteit waarvoor u uzelf en/of uw (jeugd)orkest en/of uw (jeugd)leden zich heeft aangemeld. Daarna worden uw persoonsgegevens vernietigd. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is en blijft. Zonder uw toestemming zullen wij geen persoonsgegevens aan derden verstrekken. Met uw inschrijving geeft u Femuza toestemming tot openbare publicatie van beeldmateriaal van u uzelf en/of uw (jeugd)orkest en/of uw (jeugd)leden. Hieronder vallen onder andere, doch niet uitsluitend, foto's en video-opnames. In geval van bezwaar kunt u zich tot het secretariaat wenden, waarna wij het betreffende (video)beeldmateriaal zullen verwijderen. Indien u vragen hebt over bovenstaande, kunt u contact opnemen met het secretariaat.

  • Startpagina