Welkom bij Femuza De overkoepelende organisatie voor muziek- en zangverenigingen
binnen de gemeente Súdwest-Fryslân.  

Zangfestival afgelast

Goedemiddag,

Hoewel er met de huidige maatregelen best nog mogelijkheden zijn om iets te organiseren, hebben we als bestuur van Femuza besloten om het zangfestival van 20 november 2021 af te lassen. Met de oplopende besmettingen en toenemende maatregelen vinden we dat we daarin onze verantwoordelijkheid moeten nemen en dat het op dit moment beter is om niet zoveel mensen bij elkaar te brengen. Daarnaast hebben we al een paar afmeldingen gehad, dus ook vanuit jullie als koren wordt hierover hetzelfde gedacht.

We hadden jullie graag een podium willen bieden, maar op dit moment is dat nog even niet verstandig. We gaan ons als bestuur beraden op een alternatieve datum en laten het weten wanneer hierover meer bekend is.

Bente Miedema winnaar Dyn PoadiumDe 16-jarige Bente Miedema uit Workum was gisteren de winnaar van het Solistenconcours Dyn Poadium dat gehouden werd in Kunstencentrum Atrium in Sneek. De jury beloonde haar optreden met maar liefst 93 punten, waardoor zij de hoogste score van de dag kreeg.
Dyn Poadium werd georganiseerd door de Federatie van Muziek en Zang in de Gemeente Súdwest-Fryslân Femuza in samenwerking met Kunstencentrum Atrium.

Omdat publiek niet was toegestaan tijdens het 52e Solistenconcours, was deze editie volledig online te volgen via een livestream. Maar liefst 69 nummers passeerden de revue tijdens een parade, festival en het concours. De deelnemers aan het festival ontvingen een verslag en de optredens van deelnemers aan het concours werden gewaardeerd in punten. De jury waardeerde het optreden van dwarsfluitiste Bente Miedema met het hoogste aantal punten waardoor zij de wisselbeker uit handen van wethouder Mirjam Bakker kreeg uitgereikt. De jury werd gevormd door Piet van der Heide en Harmke Bijlsma.


Bestuurswisseling

Op zaterdag 6 februari traden onze secretaris Jeffry Frikken, penningmeester Gerlof Otter en algemeen bestuurslid Willem Veninga af uit ons bestuur. Jeffry en Willem na een periode van 3 jaar; Gerlof na een periode van 6 bestuursjaren. We bedanken Jeffry, Gerlof en Willem voor hun inzet de afgelopen jaren en het vele werk dat zij hebben verricht. In hun plaats komen Hans Buren en Jellie Corbee als voorzitter respectievelijk secretaris het bestuur versterken, die we als nieuwe bestuursleden van harte welkom heten! Met deze bestuurswisseling bestaat ons bestuur vanaf heden uit drie personen. We zijn daarom nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. Ben je geïnteresseerd om zitting te nemen in ons bestuur of wil je graag meer informatie over een eventuele bestuursfunctie binnen Femuza, neem dan contact met ons op.

Jaarprogramma 2021

Datum 2021 Activiteit Tijdstip Plaats Opmerkingen
27-12 Jeugdstudiedag Utherne IJlst

Jaarprogramma 2022

Datum 2022 Activiteit Tijdstip Plaats Opmerkingen
12-02 Jeugdkorpsenfestival .... It Heechhûs Heeg
26-02 Solistenconcours Atrium, Sneek organisatie i.s.m. Kunstencentrum Atrium
12-03 Korpsenfestival .... De Mande Nijland
23-04 Ledenvergadering ... ...
17-06 Galaconcert Theater, Sneek
19-11 Korenfestival
27-12 Jeugdstudiedag

Breadcrumbs

  • Start