Welkom bij Femuza De overkoepelende organisatie voor muziek- en zangverenigingen
binnen de gemeente Súdwest-Fryslân.  

Koorleden van Femuza

Er mag inmiddels weer in groepsverband gezongen worden. Misschien zijn jullie al weer los, of staat dit voor na de zomervakantie gepland. In ieder geval betekent het dat we als Femuza ook gekeken hebben welke activiteiten we weer kunnen gaan organiseren.

Hierbij willen we jullie alvast laten weten dat er op zaterdag 20 november een korenfestival wordt georganiseerd. Dit zal plaatsvinden in de Gasthuiskerk in Bolsward. Het inschrijfformulier staat op de website, dus aanmelden is al mogelijk.

Na de zomervakantie beginnen we met de voorbereidingen en volgt eventueel nog meer informatie. Mochten er intussen vragen zijn, dan horen we het natuurlijk graag.

Bente Miedema winnaar Dyn PoadiumDe 16-jarige Bente Miedema uit Workum was gisteren de winnaar van het Solistenconcours Dyn Poadium dat gehouden werd in Kunstencentrum Atrium in Sneek. De jury beloonde haar optreden met maar liefst 93 punten, waardoor zij de hoogste score van de dag kreeg.
Dyn Poadium werd georganiseerd door de Federatie van Muziek en Zang in de Gemeente Súdwest-Fryslân Femuza in samenwerking met Kunstencentrum Atrium.

Omdat publiek niet was toegestaan tijdens het 52e Solistenconcours, was deze editie volledig online te volgen via een livestream. Maar liefst 69 nummers passeerden de revue tijdens een parade, festival en het concours. De deelnemers aan het festival ontvingen een verslag en de optredens van deelnemers aan het concours werden gewaardeerd in punten. De jury waardeerde het optreden van dwarsfluitiste Bente Miedema met het hoogste aantal punten waardoor zij de wisselbeker uit handen van wethouder Mirjam Bakker kreeg uitgereikt. De jury werd gevormd door Piet van der Heide en Harmke Bijlsma.


Bestuurswisseling

Op zaterdag 6 februari traden onze secretaris Jeffry Frikken, penningmeester Gerlof Otter en algemeen bestuurslid Willem Veninga af uit ons bestuur. Jeffry en Willem na een periode van 3 jaar; Gerlof na een periode van 6 bestuursjaren. We bedanken Jeffry, Gerlof en Willem voor hun inzet de afgelopen jaren en het vele werk dat zij hebben verricht. In hun plaats komen Hans Buren en Jellie Corbee als voorzitter respectievelijk secretaris het bestuur versterken, die we als nieuwe bestuursleden van harte welkom heten! Met deze bestuurswisseling bestaat ons bestuur vanaf heden uit drie personen. We zijn daarom nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. Ben je geïnteresseerd om zitting te nemen in ons bestuur of wil je graag meer informatie over een eventuele bestuursfunctie binnen Femuza, neem dan contact met ons op.

Jaarprogramma 2021

Datum 2021 Activiteit Tijdstip Plaats Opmerkingen
20-11 Korenfestival .... Gasthuiskerk Bolsward
27-12 Jeugdstudiedag Utherne IJlst

Jaarprogramma 2022

Datum 2022 Activiteit Tijdstip Plaats Opmerkingen
12-02 Jeugdkorpsenfestival .... It Heechhûs Heeg
26-02 Solistenconcours Atrium, Sneek organisatie i.s.m. Kunstencentrum Atrium
12-03 Korpsenfestival .... De Mande Nijland
23-04 Ledenvergadering ... ...
17-06 Galaconcert Theater, Sneek
19-11 Korenfestival
27-12 Jeugdstudiedag