Femuza Cultuurdag Súdwest-Fryslân 17 februari 2018

Op 17 februari organiseert Femuza samen met de gemeente Súdwest-Fryslân en Cultuur Kwartier Sneek een Cultuurdag. Bestuurders en leden van muziek- en zangverenigingen in de gemeente Súdwest-Fryslân zijn van harte uitgenodigd deze dag te bezoeken. De Cultuurdag vindt plaats in Kunstencentrum Atrium in Sneek. Er zijn verschillende activiteiten waaraan deelgenomen kan worden.

Femuza houdt haar jaarvergadering waarbij alle zang- en muziekverenigingen uit de gemeente Súdwest-Fryslân van harte welkom zijn, ook niet-leden. Aansluitend op de ledenvergadering vinden er om 11.15 uur korte presentaties plaats over het gebruik van sociale media, de rol van de cultuurcoach en werving van vrijwilligers. De nieuwe wethouder van cultuur mevrouw Stella van Gent zal vervolgens een cultuurmarkt openen waar diverse culturele organisaties met een stand staan.

Voor muzikanten vinden ’s middag workshops plaats die worden afgesloten met een eindpresentatie in de Noorderkerk.

Programma:

9:30 uur  Inloop met koffie in het Atriumcafé
   
10:00 - 11:00 uur Jaarvergadering Femuza in de Theaterstudio
   
11:00 uur  Koffie in het Atriumcafé
   
  Presentaties in de theaterstudio:
  - Meryl Langenberg - Social Media 
11:15 uur  - Edward Stulp, Sport Fryslân – werven vrijwilligers
  - Cultuurcoach Annemarie van der Reijden
  Introductie Wethouder Stella van Gent, opening lunch/marktplaats
   
12:15 uur  Eenvoudige lunch in het Theatercafé
   
12: 15 – 13:30 uur   Marktplaats op het Atriumplein:

In verband met de logistiek vragen wij u voor 10 februari aan te geven wanneer u aanwezig zult zijn en met hoeveel personen.

10:00 uur Jaarvergadering Femuza
11:15 uur Presentaties
12:15 uur Lunch en marktplaats

Vereniging
Plaats
Aantal personen