Galaconcert Femuza in Theater Sneek

Gemeente Súdwest-Fryslân heeft Femuza subsidie verstrekt voor het organiseren van acht themabijeenkomsten voor de muziek- en zangverenigingen in de deze gemeente.

Het idee ontstond naar aanleiding van de uitkomsten van een grote enquête die door Keunstwurk werd gehouden naar de vernieuwingskracht van amateurkunstverenigingen in Fryslân. Actuele thema’s in deze uitkomsten zijn de onbekendheid met fondsenwerving en crowdfunding, ledenwerving, vrijwilligers en jeugdbeleid. Deze thema’s wil Femuza graag gebruiken bij de inrichting van de bijeenkomsten.

Hiernaast staan er enkele grote evenementen voor de deur zoals Leeuwarden 2018 (KH2018) waarin ook Gemeente Súdwest-Fryslân partner is en het European Youth Music Festival in 2018. Femuza wil ook graag de organisaties, betekenis en spin-off van deze evenementen op de regio in deze themabijeenkomsten betrekken.

De bijeenkomsten zijn een aanvulling op het aanbod van Femuza. Ze zullen toegankelijk zijn voor alle muziek- en zangverenigingen uit de gemeente Súdwest-Fryslân. Het doel is acht bijeenkomsten te organiseren, vier in 2016 en vier in 2017.

Femuza is de federatie van muziek en zang in de gemeente Súdwest-Fryslân. Hierbij zijn ongeveer dertig muziekverenigingen en dertig zangverenigingen aangesloten.