Femuza ontvangt subsidie voor extra activiteiten

Gemeente Súdwest-Fryslân heeft Femuza subsidie verstrekt voor scholing en het organiseren van themabijeenkomsten voor de muziek- en zangverenigingen in de deze gemeente.

De bijeenkomsten zijn een vervolg op het beleid dat door Femuza in 2015 is ingezet. Het afgelopen jaar organiseerde de federatie diverse bijeenkomsten over onder andere fondsenwerving en crowdfunding, jeugdbeleid en Leeuwarden 2018.

In het komende jaar wil Femuza een regeling realiseren die koren in de gelegenheid stelt om aan stemvorming en koorscholing te doen. Ook zullen er weer themabijeenkomsten georganiseerd worden met als onderwerpen podiumangst, sociale media, digitalisering, ouderenbeleid en de zakelijke kant van amateurkunstverenigingen.

Hiernaast staan er enkele grote evenementen voor de deur zoals Leeuwarden 2018 (KH2018) waarin ook Gemeente Súdwest-Fryslân partner is en het European Youth Music Festival in 2018. Femuza wil ook graag de aangesloten verenigingen en de regio bij deze evenementen betrekken. Bij Femuza zijn ongeveer 30 koren en 30 muziekverenigingen aangesloten.

De bijeenkomsten zijn een aanvulling op het aanbod van Femuza. Ze zullen toegankelijk zijn voor alle muziek- en zangverenigingen uit de gemeente Súdwest-Fryslân.