Bestuurswisseling bij Femuza

Op 27 februari hadden we een vlotte en goede ledenvergadering. We namen afscheid van bestuurslid Wytze van der Zee die zich ongeveer 17 jaar voor inzette voor de federatie (eerst Wymbritseradiel).

Ook namen we afscheid van penningmeester Arjen Loonstra die 15 jaar actief was als bestuurder voor de federatie (eerst Wûnseradiel). Arjen blijft wel de boekhouding doen.

We verwelkomen Marijke Djurrema als nieuw bestuurslid bij Femuza. Marijke is goed ingevoerd in de amateurkunst - Ateliers Majeur, Meldije en Via Scala, het Blazing-project in Bolsward e.o. - en was onder meer actief als voorzitter van CMV Oranje Bolsward.