Ontstaan

Femuza is opgericht op 1 januari 2012 en is een overkoepelend orgaan voor de muziekverenigingen en zangverenigingen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Femuza is ontstaan uit de voormalige federaties van Muziek- en Zangverenigingen in Wûnseradiel en in Wymbritseradiel.

Doel van de federatie is het bevorderen van de muziekbeoefening door amateurs in de ruimste zin van het woord en het behartigen van de belangen van de aangesloten verenigingen daar waar mogelijk is. Femuza is ook een aanspreekpunt voor de gemeente Súdwest-Fryslân betreffende de zaken op het gebied van cultuurbeleid.

Bestuur