Bestuur

Doel van de federatie is het bevorderen van de muziekbeoefening door amateurs in de ruimste zin van het woord en het behartigen van de belangen van de aangesloten verenigingen daar waar mogelijk is. Muziek maken is nog steeds een geweldige mooie hobby die door vele mensen op diverse niveaus beoefend wordt.

Muziek wordt geoefend door het kunstzinnig ritmisch ordenen van klanken die door mensen worden geproduceerd door middel van de stem en een verscheidenheid aan instrumenten. Femuza wil dit ondersteunen door het organiseren van diverse activiteiten in de gemeente. Ik verwijs u dan ook graag naar het kopje “jaarprogramma”. Wij hopen dat met deze website de informatie over en naar de verenigingen geoptimaliseerd is. Suggesties en opmerkingen zijn uiteraard altijd van harte welkom.

Bestuur