Welkom bij Femuza

 De overkoepelende organisatie voor muziek- en zangverenigingen
binnen de gemeente Súdwest-Fryslân.  

Bijeenkomsten Thema's Femuza KH2018 en Jeugd

Femuza organiseert twee themabijeenkomsten die mogelijk worden gemaakt door de Gemeente Súdwest-Fryslân.

Femuza is de federatie van muziek en zang in deze gemeente, maar de bijeenkomsten zijn toegankelijk voor het hele culturele veld in de gemeente. Op 21 september gaat de bijeenkomst over het European Youth Music Festival 2018. Dit festival wordt georganiseerd onder de vlag van Leeuwarden 2018 onder de naam "At the Watergate". Tijdens de bijeenkomst zal de organisatie, Cultuur Kwartier Sneek, het culturele veld in de Gemeente Súdwest-Fryslân informeren over het festival en op welke wijze verenigingen en Femuza betrokken kunnen worden bij het project. Ook is er ruimte om ideeën aan te dragen die kunnen worden meegenomen in het project.
Lees meer...

  • Fruitmarkt2
  • Galaconcert
  • Fruitmarkt3
  • Fruitmarkt1
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
/ 04

Agenda

Themabijeenkomst EYMF 2018

21 september gaat de bijeenkomst over het European Youth Music Festival 2018. Dit festival wordt georganiseerd onder de vlag van Leeuwarden 2018 onder de naam "At the Watergate".

Ga naar Agenda
Inschrijven

Themabijeenkomst Jeugd

Op 24 september organiseert Femuza een bijeenkomst in Bolsward. Thema van deze bijeenkomst is “Jeugdwerving en –beleid”. Sprekers zijn Ivo Kouwenhoven en Leerorkest Groningen / Frysk Leerokest. Ivo Kouwenhoven gaat het met name hebben over de do’s-and-don’ts om te komen tot een goed jeugdbeleid.

Ga naar Agenda
Inschrijven

Muziekfestival

De Federatie van Muziek en Zang Femuza organiseert op zaterdag 29 oktober het “Korpsenfestival Oude Stijl” in MFC De Mande in Nijland. Bij dit festival is er een vakjury aanwezig, die de muzikale kant beoordeelt en die voor elke vereniging een verslag schrijft. Een publieksjury beoordeelt de deelnemers op presentatie en het gehele optreden en bepaalt welke muziekvereniging de beste is op die avond. Geef uw vereniging op voor 7 oktober.

Ga naar Agenda
Inschrijven